Stats

  • Site Counter: 71,432

Publications

Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. V, No 4
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: November, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 96
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. V, No 3
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: August, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 89
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. V, No 2
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: May, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 128
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. V, No 1
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: February, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 117
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. IV, No 4
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: November, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 171
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. IV, No 3
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: August, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 126
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. IV, No 2
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: May, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 122
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge Vol. IV, No 1
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: February, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 144
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge 11
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: November, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 114
Price: 400 Lek
   
Book Title: Ksenofobitë, - Mure midis popujve - Frikë, Urrejtje, Armiqësi 
Author: Prof. Dr. Lisen Bashkurti
Publisher: GEER
Year of publishing: 2014
ISBN: 978-9928-07-284
Number of pages: 560
Price: 2000 Lek / 15 Euro
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge 10
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: August, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 130
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge 9
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: May, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 108
Price: 400 Lek
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge 8
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: February, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 132
Price: 400 Lek 
   
Periodic Scientific MagazineGlobal Challenge 7
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: November, 2013
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Number of pages: 135
Price: 400 Lek 
   
Book Title: Koncerti dhe Funerali, - 1815 - 1914, Shqiptarët - Ballkani - Fuqitë e Mëdha 
Author: Prof. Dr. Lisen Bashkurti
Publisher: M&B
Year of publishing: 2013
ISBN: 978-9928-07-211-5
Number of pages: 637
Price: 2000 Lek / 15 Euro
   
Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 6
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: August, 2013
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 145
Price: 400 Lek 
   
Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 5
Author: Students & Researchers  
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: May, 2013
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 147
Price: 400 Lek 
   
Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 4
Author: Students & Researchers 
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: February, 2013
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 107
Price: 400 Lek 
   
Book Title: Ballkani pas rënies së Murit të Berlinit, - Vetëvendosja "versus" tërësia territoriale
Author: Bashkim Rama
Publisher: M&B
Year of publishing: 2013
ISBN: 978-9928-172-03-7
Number of pages: 431
   
Book Title: 15 vjet Publicistikë
Author: Ilir Kulla
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2012
ISBN: 978-9928-07-125-5
Number of pages: 132
   

Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 3
Author: Students & Researchers 
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: November, 2012
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 134
Price: 400 Lek 

   

Book Title: Çamëria - Në rrugën e zgjidhjes
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2012
ISBN: 978-9928-105-18-9
Number of pages: 594

   
Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 2
Author: Students & Researchers 
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: August, 2012
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 166
Price: 400 Lek 
   
Periodic Scientific Magazine: Global Challenge 1
Author: Students & Researchers 
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Date of publishing: May, 2012
ISSN: 2227-8540
Number of pages: 108
Price: 400 Lek 
   
Book Title:Insitucionet Ndërkombëtare dhe Nismat Rajonale
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2008
ISBN: 987-9928-105-18-9
Number of pages: 696
   
Book Title: OKB and the New World Order
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2008
ISBN: 978-99956-88-14-1
Number of pages: 502
   
Book Title: Krizat Ndërkombëtare
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2008
ISBN: 978-99956-22-47-3
Number of pages:624
   
Book Title: Politika, Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomacia në Shekujt e Historisë, 1600-1899

Author: Gjon Boriçi
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2008
ISBN: 978-99956-33-06-6
Number of pages: 399

   
Book Title: Pushteti dhe Lidershipi

Author: Gjon Boriçi
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2007
ISBN: 978-99943-38-69-6
Number of pages: 231

   
Book Title: National and European Identity of Albanians
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2006
ISBN: 99943-854-7-X
Number of pages: 377
   
Book Title: Negociatat-Historia, Teoria dhe Praktika
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2006
ISBN: 978-99943-38-58-0
Number of pages: 638
   
Book Title: Studime, Artikuj, Ese
Author: Gjon Boriçi
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2006
ISBN: 99943-38-01-8
Number of pages: 202
   
Book Title: Diplomacia Shqiptare (3 vol)
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2005
ISBN: 1-99943-789-4-5
Number of pages: 1601
   
Book Title: Identiteti, Imazhi, Diplomacia

Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2005
ISBN: 99927-660-7-6
Number of pages: 406

   
Book Title: Diplomacia e Vetëizolimit
Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2004
ISBN: 99927-989-4-7
Number of pages: 729
   
Book Title: Kosova Përballë Vetvetes
Author: Rexhep Hoti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2004
ISBN: 9951-8621-0-1
Number of pages: 322
   
   Book Title: Evropa Ballkani dhe Sfida e Kosovës

Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2004
ISBN: 99943-818-6-5
Number of pages: 342

   
Book Title: Lufta për paqen në ish-Jugosllavi 1987-1999

Author: Gjon Boriçi
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2004
ISBN: 9-789995-622862
Number of pages: 269

   
Book Title: Shqiptarët në Rrjedhat e Diplomacisë

Author: Lisen Bashkurti
Publisher: Akademia Diplomatike Shqiptare
Year of publishing: 2003
ISBN: 99927-832-9-X
Number of pages:323