Statistika

  • Numri i Vizitorëve: 71,433

shkurt 2013

Doli në treg libri 15 vjet Publicistikë, i autorit Dr. Ilir Kulla, Drejtor Ekzekutiv i ADSh-së

Doli në treg libri 15 vjet Publicistikë, i autorit Dr. Ilir Kulla, Drejtor Ekzekutiv i Akademisë Diplomatike Shqiptare.

Dy fjalë mbi librin dhe autorin e librit Dr. Ilir Kulla

Ky libër vjen si një kontribut i shtuar në fushën e publicistikës, pas një pune të mundimshme të autorit ndër vite.

Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut

TRAJNIM PASUNIVERSITAR AFATSHKURTËR

  • Përshkrimi i kursit

Trajnimi “Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut” ka për qëllim të kontribuojë për përgatitjen e studentëve për t’iu përgjigjur sfidave të reja, me të cilat përballen Institucionet e Shqipërisë, por edhe vet Shqipëria sot. Në kushtet kur Shqipëria është në nevojë emergjente për forcimin e shtetit ligjor, ngritjen e Institucioneve demokratike të pavarura, për forcimin e demokracisë në vend, si dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut ADSH ofron për të gjithë të interesuarit këtë trajnim tepër bashkëkohor, të veçantë dhe të nevojshëm për të gjithë të rinjtë shqiptar.

Me 23 Shkurt 2013 u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Universitetit EMUNI, në Piran të Sllovenisë.

Me datë 23 Shkurt 2013, në Piran të Sllovenisë u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Universitetit EMUNI.

Delegacioni i Akademisë Diplomatike Shqiptare, partnere e Universitetit EMUNI morri pjesë në Asamblenë e Përgjithshme kryesuar nga Presidenti i ADSh-së, Prof. Dr. Lisen Bashkurti, i cili është anëtar me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme të Universitetit EMUNI.