Statistika

  • Numri i Vizitorëve: 71,433

Ambasada e SHBA në Kosovës trajnon ekspertë të lartë për mentorim, recensionim dhe botim shkencor akademik

Ambasada e SHBA në Kosovës trajnon ekspertë të lartë për mentorim, recensionim dhe botim shkencor akademik. 

Në këtë trajnim morri pjesë dhe Presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Prof. Dr. Lisen Bashkurti, i cili u çertifikua nga Ambasada e SHBA, për mentorim, recensionim dhe botime akademike ndërkombëtare.