Statistika

  • Numri i Vizitorëve: 71,433

Publikime

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. V, Nr. 4
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Nëntor, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 96
mimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. V, Nr. 3
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Gusht, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 89
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. V, Nr. 2
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Maj, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 128
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. V, Nr. 1
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Shkurt, 2016
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 117
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. IV, Nr. 4
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Nëntor, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 171
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. IV, Nr. 3
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Gusht, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 126
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. IV, Nr. 2
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Maj, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 122
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge Vol. IV, Nr. 1
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Shkurt, 2015
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 144
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 11
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Nëntor, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 114
Çmimi: 400 Lek
   

Titulli i librit: Ksenofobitë, - Mure midis popujve - Frikë, Urrejtje, Armiqësi
Autori: Prof. Dr. Lisen Bashkurti
Botuesi: GEER
Viti i botimit: 2014
ISBN: 978-9928-07-284
Numri i faqeve: 560
Çmimi: 2000 Lek / 15 Euro

   

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 10
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Gusht, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 130
Çmimi: 400 Lek

   

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 9
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Maj, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 108
Çmimi: 400 Lek

   

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 8
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Shkurt, 2014
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 132
Çmimi: 400 Lek

   

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 7
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Nëntor, 2013
ISSN: 2227-8540
ISSN (Online): 2312-5748
Numri i faqeve: 135
Çmimi: 400 Lek

   
Titulli i librit: Koncerti dhe Funerali, - 1815 - 1914, Shqiptarët - Ballkani - Fuqitë e Mëdha
Autori: Prof. Dr. Lisen Bashkurti
Botuesi: M&B
Viti i botimit: 2013
ISBN: 978-9928-07-211-5
Numri i faqeve: 634
Çmimi: 2000 Lek / 15 Euro
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 6
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Gusht, 2013
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 145
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 5
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore  
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Maj, 2013
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 147
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 4
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore 
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Shkurt, 2013
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 107
Çmimi: 400 Lek
   
Titulli i librit: Ballkani pas rënies së Murit të Berlinit, - Vetëvendosja "versus" tërësia territoriale
Autori: Bashkim Rama
Botuesi: M&B
Viti i botimit: 2013
ISBN: 978-9928-172-03-7
Numri i faqeve: 431
   
Titulli i librit: 15 vjet Publicistikë
Autori: Ilir Kulla
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2012
ISBN: 978-9928-07-125-5
Numri i faqeve: 132
   

Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 3
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore 
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Nëntor, 2012
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 134
Çmimi: 400 Lek

   

Titulli i librit: Çamëria - Në rrugën e zgjidhjes
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2012
ISBN: 978-9928-105-18-9
Numri i faqeve: 594

   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 2
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore 
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Gusht, 2012
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 166
Çmimi: 400 Lek
   
Reviste Shkencore PeriodikeGlobal Challenge 1
Autori: Studente dhe Hulumtues Shkencore 
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Data e Publikimit: Maj, 2012
ISSN: 2227-8540
Numri i faqeve: 108
Çmimi: 400 Lek
   
Titulli i librit:Insitucionet Ndërkombëtare dhe Nismat Rajonale
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2008
ISBN: 987-9928-105-18-9
Numri i faqeve: 696
   
Titulli i librit: OKB dhe Rendi i Ri Botëror
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2008
ISBN: 978-99956-88-14-1
Numri i faqeve: 502
   
Titulli i librit: Krizat Ndërkombëtare
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2008
ISBN: 978-99956-22-47-3
Numri i faqeve: 624
   
Titulli i librit: Politika, Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomacia në Shekujt e Historisë, 1600-1899

Autori: Gjon Boriçi
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2008
ISBN: 978-99956-33-06-6
Numri i faqeve: 399

   
Titulli i librit: Pushteti dhe Lidershipi

Autori: Gjon Boriçi
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2007
ISBN: 978-99943-38-69-6
Numri i faqeve: 231

   
Titulli i librit: Negociatat-Historia, Teoria dhe Praktika
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2006
ISBN: 978-99943-38-58-0
Numri i faqeve: 638
   
Titulli i librit: National and European Identity of Albanians
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2006
ISBN: 99943-854-7-X
Numri i faqeve: 377
   
Titulli i librit: Studime, Artikuj, Ese
Autori: Gjon Boriçi
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2006
ISBN: 99943-38-01-8
Numri i faqeve: 202
   

Titulli i librit: Diplomacia Shqiptare (3 vol)
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2005
ISBN: 1-99943-789-4-5
Numri i faqeve: 1601

   
Titulli i librit: Identiteti, Imazhi, Diplomacia

Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2005
ISBN: 99927-660-7-6
Numri i faqeve: 406

   

 

Titulli i librit: Diplomacia e Vetëizolimit
Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2004
ISBN: 99927-989-4-7
Numri i faqeve: 729

   

Titulli i librit: Kosova Përballë Vetvetes
Autori: Rexhep Hoti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2004
ISBN: 9951-8621-0-1
Numri i faqeve: 322

   
Titulli i librit: Evropa Ballkani dhe Sfida e Kosovës

Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2004
ISBN: 99943-818-6-5
Numri i faqeve: 342

   
Titulli i librit: Lufta për paqen në ish-Jugosllavi 1987-1999

Autori: Gjon Boriçi
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2004
ISBN: 9-789995-622862
Numri i faqeve: 269

   
Titulli i librit: Shqiptarët në Rrjedhat e Diplomacisë

Autori: Lisen Bashkurti
Botuesi: Akademia Diplomatike Shqiptare
Viti i botimit: 2003
ISBN: 99927-832-9-X
Numri i faqeve: 323